Poprawianie wschodów rzepaku ozimego

Przypominamy o możliwości zastosowania preparatu Germinator SL w rzepaku ozimym do 14 dni po wschodach. Zalecamy go szczególnie tam gdzie obserwujemy problemy z równomiernymi wschodami. Germinator SL to stymulator wzrostu roślin na bazie aktywnych polimerów oraz bioreaktywnego chitozanu. Zastosowany do 14 dni po wschodach stymuluje stożek wzrostukorzenia zarodkowego i korzeni bocznych oraz oddziałuje strukturotwórczo na wierzchniąwarstwę gleby. Zmniejsza skłonność do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby, co ma szczególne znaczenie w przypadku kiełkowania nasion. Z kolei chitozan zabezpiecza kiełkujące siewki przed patogenami glebowymi (grzyby i bakterie). Po zastosowaniu Germinator SL nadaje glebie ciemną barwę, wpływając na szybsze nagrzewanie gleby. Zastosowanie Germinator SL powoduje szybsze kiełkowanie i początkowy wzrost siewki,silniejszy i zdrowszy system korzeniowy. Następuje intensywny wzrost korzeni rośliny w przestrzeni gleby – głębokość i gęstość masy korzeniowej istotnie zostaje zwiększona. Co zatym idzie, większa masa gleby zostaje opleciona korzeniami roślin, co zwiększa możliwościpobierania z gleby składników pokarmowych, nawet trudniej dostępnych lub „luksusowych”.Poprawia również skuteczność „szukania” i pobierania wody w głębszych warstwach gleby, ato z kolei zwiększa szanse rośliny na zminimalizowanie strat w plonie w przypadku wystąpienia suszy.

 

 

 

Zapoznaj się z treścią komunikatu:

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 20_2017 z dnia 06.09.2017

 

 


Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl