Każda choroba papryk, będzie wiązała się z obniżeniem plonów. Ważne jest, aby regularnie obserwować roślinę i w porę zareagować na objawy chorób. Choroby i szkodniki mogą powodować uszkodzenia pędów, liści, owoców, a nawet całych roślin.

W myśl stwierdzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto wykonywać pewne zabiegi profilaktycznie. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka porażenia chorobami czy też zaatakowanie przez szkodniki. Należy regularnie odchwaszczać paprykę, usuwanie chwastów może pomóc zapobiec występowanie chorób wirusowych oraz grzybowych papryki. Ważną kwestią jest również zachowanie odpowiedniego płodozmianu na grządkach, nie należy sadzić papryki w to samo miejsce, gdzie uprawialiśmy ją rok temu. Należy systematycznie przeglądać nasze rośliny i w przypadku zauważenia porażonych liści czy części roślin, konieczne jest usuwanie ich z grządki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Z roślin również usuwamy szkodniki. Profilaktycznie można wykonywać ekologiczne opryski na paprykę, na rynku znajdziemy wiele środków do wykonywania takich zabiegów.

Szara pleśń na papryce
Szara pleśń na papryce rozwija się najlepiej, gdy jest mała ilość światła, występują niedobory wapnia oraz potasu, a także jest wysoka wilgotność powietrza. Charakterystyczne dla tej choroby są brunatne plamy, pokryte puszystym i pylącym się nalotem z zarodników grzyba. Najważniejsze jest, aby porażone części roślin koniecznie usuwać, po zaobserwowaniu takich zmian. Można wykonywać opryski, z dostępnych na półkach sklepowych środków lub też wykonać ekologiczne ze skrzypu oraz na bazie czosnku.

Zgnilizna Twardzikowa
Choroba ta atakuje nadziemne części papryk (pędy, łodygi i liście). Początkowo pojawiają się wodniste plamy, które z czasem pokryte zostają białym nalotem z widocznymi czarnymi zarodnikami grzyba. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów, można wykonać oprysk środkiem dostępnym w sklepie AMISTAR 250 S.C.

Werticilioza
Choroba ta powoduje, w okresie pełnego owocowania lub też krótko przed zbiorem, utratę wigoru roślin. Początkowo można zaobserwować więdnięcie najmłodszych liści, gdzie po kilku dniach odzyskują one swój wygląd. Następnie powoli zamiera cała roślina. Po zaobserwowaniu objawów, należy wykonać oprysk środkiem TOPSIN M 500 SC.

Mokra zgnilizna bakteryjna
Ta bakteryjna choroba objawia się występowaniem na owocach płynnej masy u szczytu owoców oraz miękkiego miąższu. Zgnilizna obejmuje owoce, a zdarza się też, że przechodzi na łodygę. Choroba najlepiej rozwija się w okresie dużej wilgotności powietrza. Do samego zarażenia dochodzi w momencie uszkodzenia mechanicznego rośliny np. pęknięcia skórki po oparzeniach słonecznych. Aby uniknąć tej choroby, ważne jest by nie doprowadzić do uszkodzeń roślin, a także unikać przewożenia azotem. Choroba może przetrwać zimę, dlatego ważne jest dokładne sprzątanie resztek, po każdym zakończonym sezonie.

Bakteryjna cętkowatość papryki
Choroba może zaatakować zarówno papryki uprawiane w tunelach oraz bezpośrednio w gruncie. Głównym źródłem infekcji są resztki roślin pozostawione w ziemi oraz porażone nasiona. Objawy choroby możemy zaobserwować w nadziemnych częściach rośliny. Na owocach możemy zaobserwować ciemne i drobne plamki, często wypukłe. Na liściach za to pojawiają się plamki z żółtą obwódką. Zabiegiem, który ogranicza źródło infekcji, jest odkażanie podłoża do uprawy, stosowanie 3-4 letniej przerwy w uprawie roślin psiankowatych, a także unikanie prowadzenia prac pielęgnacyjnych, gdy rośliny są mokre.

Mszyce na papryce
Mszyce mogą atakować papryki uprawione w szklarni oraz w gruncie. Mszyce powodują przebarwienie liści, zahamowanie wzrostu roślin oraz mogą przenosić choroby wirusowe. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów, należy wykonać oprysk z czosnku lub cebuli czy mniszka lekarskiego.

Miniarka psiankowianka
Larwy tego szkodnika atakują liście, wyjadając miąższ, a skórkę pozostawiając nienaruszoną. W wyniku żerowania, powstają charakterystyczne korytarze. Przy silnym uszkodzeniu, liście zamierają, a tym samym zamiera cała roślina. Należy rośliny stale obserwować, a w przypadku wystąpienia silnej infekcji, należy zastosować oprysk z MOSPILAN 20 SP.

Przędziorek chmielowiec
Szkodnik ten nakłuwa roślinę i wysysa z niej zawartość komórek. Objawami charakterystycznymi do ataku rośliny przez tego szkodnika są jasne małe punkty na liściach, które stopniowo powiększają się. Liście usychają, a rośliny pokrywają się pajęczyną. Po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania przędziorka należy wykonać oprysk środkami przędziorkobójczymi.


Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl