Co to są Poplony ?

Poplon to roślina uprawiana pomiędzy dwoma plonami głównymi.Polepszają strukturę gleby. Wykorzystywana jest na zbiory zielonej masy, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Uprawa poplonu jest bardzo ważna ponieważ zwiększa biologiczną aktywność a także żyzność gleby, dostarcza jej składników mineralnych głównie azotu. Sprzyjają również rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów. Tworzą warstwę próchnicy. To z kolei poprawia gospodarkę wodną: woda z opadów zatrzymuje się w górnej warstwie gleby i jest do użycia przez kolejne rośliny.

W tym roku najlepiej sprzedawały się u nas:

 

Mieszanka gorzowska – jest znanym, wysoko plonującym i wysokobiałkowym poplonem ozimym. Składa się z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór.

Facelia– jest to popularny między poplon. Wykorzystuje się facelie do wypasu lub jako kiszonka w mieszankach. Dzięki swoim rozlicznym zaletom, facelia błękitna zajmuje jedną z najważniejszych pozycji na liście roślin poplonowych, uprawianych na zielony nawóz. Jest gatunkiem jednorocznym, tworzącym rozbudowany system korzeniowy, pozwalający na pobieranie substancji pokarmowych z głębszych warstw podłoża i przemieszczanie ich do nadziemnej części zielonej.

Gorczyca – to najbardziej popularna roślina siana w poplonach. Szybko wschodzi i wytwarza dużą ilość zielonej masy. Rozwija się bardzo dobrze w warunkach jesiennej wegetacji. Uprawa nie wymaga większych nakładów oraz staranności ich wykonania.

Życica Futtertrio – jest mieszaniną trzech wysoko plonujących odmian życicy westerwoldzkiej. Spełnia ona najwyższe wymagania dostarczając bardzo dobrej paszy o wyśmienitej jakości.Kombinacja odmian jest bardzo udanym związkiem: odmiany diploidalne cechują się wysoką zawartością suchej masy i dobrą strukturą paszy oraz wysoką zawartością cukrów, a tetraploidalne wyróżniają się wysoką strawnością i smakowitością.Mieszanka wykazuje wysoki poziom odporności na choroby. Na uwagę zwraca szczególnie niska podatność na rdzę i mączniaki.

 

Tak wygląda poplon na naszej działce:

 

 

A jak wygląda Twój poplon ?

 


Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl