Odczyn pH gleby jest bardzo istotny dla prawidłowego wzrostu roślin. Wiele roślin przy niewłaściwym pH nie jest w stanie pobrać składników pokarmowych z podłoża. Wówczas rośliny słabiej rosną i tracą swoje walory. Na szczęście dzięki zastosowaniu odpowiednich nawozów zakwaszających lub odkwaszających możemy zmienić odczyn pH gleby w naszym ogrodzie.

Odczyn pH, czyli inaczej kwasowość gleby, to najważniejszy element jaki powinniśmy sprawdzić , zanim zaczniemy sadzić albo nawozić rośliny. Warto to zrobić, tym bardziej, że ten pomiar jest bardzo prosty. Idealnym czasem na to jest nadchodząca jesień.
Najprostszą i najszybszą metodą na wykonanie tego badania, jest użycie uniwersalnego papierka lakmusowego. Możemy je kupić w aptece lub sklepie chemicznym. W celu wykonania pomiaru, pobraną z ogrodu próbę ziemi umieszcza się w czystym, szklanym naczyniu, a następnie zalewa wodą destylowaną i miesza. W takim roztworze zamaczamy papierek, po około 30 sekundach powinien on zmienić kolor. Porównując kolor papierka z załączoną w zestawie skalą, możemy określić czy gleba w naszym ogrodzie jest kwaśna, zasadowa czy obojętna.
W przypadku pomiarów papierkiem lakmusowym istnieje jednak duże ryzyko, że otrzymaną barwę na papierku źle ocenimy. Problem ten rozwiązano w dostępnym w sklepach ogrodniczych zestawie do pomiaru pH gleby BIOPON. W zestawie znajdują się papierki z aż 4 polami wskaźnikowymi o różnych barwach. Po wykonaniu testu porównujemy ze skalą. Dzięki temu praktycznie wyeliminowane jest ryzyko pomyłki. Pomiar wykonuje się dokładnością do pełnej jednostki pH.

Jak regulować odczyn pH gleby w ogrodzie?
Jeżeli ustalimy, że pH gleby mamy niższe niż wymagane dla uprawianych roślin, konieczne będzie podniesienie odczynu pH gleby, inaczej – odkwaszenie. Np. jeśli pomiar pH gleby pod trawnikiem pokaże, że gleba ma pH równe 5,0, a wiemy, że trawa najlepiej rośnie w przedziale pH gleby od 6,0 do 7,0, to musimy podnieść odczyn naszej gleby o co najmniej +1 pH.
W celu podniesienia odczynu gleby najczęściej stosuje się nawozy wapniowe, czyli np. wapniak mielony, kredę czy mączkę wapienną. Wapnowanie gleby przeprowadza się zazwyczaj poza okresem wzrostu roślin – późną jesienią lub wczesną wiosną. Należy także zachować odstęp przynajmniej 2-3 tygodni od wapnowania do podania innych nawozów aby nie zachodziły niekorzystne przemiany w glebie.
Jeżeli wykonany wcześniej pomiar odczynu pH gleby wykazał, że mamy glebę o zbyt wysokim odczynie, trzeba będzie tę glebę zakwasić, aby pH obniżyć. Jeżeli np. gleba w ogrodzie ma pH równe 5,0, a my chcemy uprawiać borówkę wysoką, która wymaga ziemi kwaśnej o pH poniżej 4,5 to trzeba będzie naszą glebę zakwasić stosując nawóz zakwaszający. Do takich nawozów zalicza się siarczan amonu, siarczan potasu i siarczan magnezu.


Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl