semigator

Efekt 4D na start, czyli unikalny mikrogranulat do nawożenia rzepaku ozimego

Głównym celem nawożenia rzepaku jesienią powinno być takie zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, żeby do zimy wykształciły 8-10 liści, głęboki system korzeniowy oraz grubą szyjkę korzeniową. Tylko tak przygotowane rośliny będą cechowały się zimotrwałością, szybkim wzrostem i regeneracją wiosną oraz będą w stanie dać nam wysoki plon. W jaki sposób osiągnąć ten cel? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie startowego nawozu Semigator 4D Starter.
Jest to pierwszy nawóz ukierunkowany na stymulację i ochronę syste mu korzeniowego oraz ryzosfery (naturalnej bariery dla chorób, które mogą atakować siewki rzepaku).
Semigator 4D Starter został tak opracowany, aby z jednej strony dostarczać młodym roślinom składniki pokarmowe (azot i fosfor), z drugiej stymulować wzrost elongacyjny korzeni, a z trzeciej wspierać tworzenie aktywnej ryzosfery, jako optymalnego środowiska dla wzrostu i aktywności korzeni.Semigator 4D Starter to coś więcej niż „nawóz startowy”, ponieważskłada się z czterech komponentów (4D) dobranych na podstawie wieloletnich badań nau kowych:

Fosforan amonu

czyli składniki mineralne, które oprócz funkcji odżywczych są także stymulatorami wzrostu korzeni (z tego jest znany fosfor),

AGROGEL®

azotowy nawóz organiczny, zawierający także węgiel organiczny. Azot i węgiel organiczny są dos tępne dla roślin i mikroorganizmów ryzosfery. To dzięki nim następuje intensyfikacja namnażania tych mikroorganizmów,

L

aminokwasy–są to znane już stymulatory procesów metabolicznych roślin, bakteriii grzybów. Oprócz tego stanowią pulę gotowych związkó w organicznych, z których korzystają korzenie młodych roślin rzepaku,

Yeolit

– zmikronizowany minerał, który oprócz tego, że wnosi cenne minerały, z których korzysta roślina i organizmy ryzosfery, pełni rolę fizycznego ulepszacza gleby. Zeolit jest znany z ogromnych zdolności sorpcyjnych, a tutaj ta jego właściwość jest wykorzystana dla: sorpcji
wody i jej gromadzenia w pobliżu korzeni, wychwytywania z roztworu glebowego substancji szkodliwych dla wrażliwych korzonków.
Zaletą Semigator 4D Starter jest to, że nie powoduje zasolenia środowiska w pobliżu nasion rzepaku, gdzie jest umieszczany. Takie ryzyko istnieje w przypadku innych nawozów startowych. Semigator jest przeznaczony do nawożenia ultrazlokalizowanego za pomocą aplikatorów, ale w przypadku rzepaku, lucerny, koniczyny i traw nawóz można zmieszać z nasionamibezpośrednio przed siewem, wsypać do zbiornika nasiennego siewnika i rozsiewać na pole
.
Zalecana dawka to
15-20 kg/ha.

Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl